Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 21 Март 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Вдигнаха заплатите с 8,2% за година


Заплатите в страната са повишени с 8,2% за година, сочат данните на НСИ. В индустрията увеличението на възнагражденията е с 8,3%, но в услугите е доста по-голямо - с 9,4%. По икономически дейности през четвъртото
тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на заплатите спрямо същия период на предходната година има в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 25,9%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 14,7%, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 10,8%. В сектора "Административни и спомагателни дейности" заплатите също се вдигат с над 10%, което е разбираемо тъй като там дават сравнително ниски възнаграждения, които догонват заплащането в другите браншове. Но в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" има сериозно увеличение на доходите, въпреки че в бранша взимат най-високите заплати. Явно това е свързано с дефицит на кадри.
Най-нисък ръст на заплатите е регистриран в икономическите секторите "Строителство" и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" -  с по 2,2%, и "Образование" - с 2,5%.
Като се добавят и другите разходи за труд, извън заплатите, се оказва че общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 8% за година. Увеличението в индустрията е с 8,1%, в услугите - с 9,4%, а в строителството - с 2,2%.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел