Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 21 Март 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Пласираха нов дълг за 100 млн.


Министерството на финансите пласира държавни облигации за 100 млн. лв. На проведения на 20 март аукцион бяха пласирани успешно левови държавни ценни книжа (ДЦК) при средна доходност от 1,80% и с падеж 25 юли 2027 г. Тези 10,5-годишни ДЦК са от емисията, която за първи път беше пусната през януари тази година, когато бяха пласирани книжа за 50 млн. лв. Общият размер на подадените поръчки на аукциона в понеделник достигна 192,25 млн. лв., което е 1,92 пъти над предложените ДЦК.

Изпрати на приятел