Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 28 Март 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Заради Брюксел

1 млрд. инвестиции са нужни на енергетиката

България ще защити ТЕЦ-овете и топлофикациите си пред Европейската комисия


Над 1 млрд. лв. инвестиции в енергетиката ще бъдат необходими, за да се постигнат новите екологични норми на ЕС, ако те влязат в сила и за България. Това показват изчисления на въглищните електроцентрали, цитирани от зам.-министъра на енергетиката Константин Делисивков. Затова България ще настоява за промени в емисионните нива, заложени в готвения нов референтен документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Около това становище се обединиха участниците в среща по темата, организирана от Министерството на енергетиката. В дискусията се включиха представители на Президентството, министерствата на енергетиката, икономиката и околната среда, на топлофикационни дружества, ТЕЦ-ове, мините от Маришкия басейн и други.
Заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въглищни централи от Маришкия басейн, проектирани да работят с местни лигнитни въглища, които имат високо съдържание на сяра. Комплексът "Марица изток" осигурява 40% от енергията в страната. В 65-годишната си история "Мини Марица изток" са доставили на централите от комплекса 1 млрд. тона въглища, а оставащите в момента запаси са около 2 млрд. тона. Евентуалните рестрикции ще засегнат пряко 10 000 души, които работят в комплекса, а косвено - още 110 хил. в свързани индустрии. Освен рискове, свързани със сигурността на енергийните доставки, енергийната независимост и националната сигурност, новите емисионни норми крият риск и от загуба на конкурентоспособност за икономиката и обезлюдяване на цели региони в страната.
Във връзка с подготвяните нови емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, България ще поиска среща с еврокомисарите по околна среда и по климат и енергетика Кармену Вела и Мигел Ариас Канете. Отделно е информиран и председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. Българската позиция е подкрепена на международно равнище и от Европейската асоциация за въглища и лигнити EURACOAL. Целта е международната общност на най-високо равнище да бъде запозната с българските аргументи срещу новите рестрикции. И по възможност да бъдат приети отделни ставки за България и други страни, които ще се присъединят към нашата позиция относно големите горивни инсталации с мощност над 50 мегавата.

Изпрати на приятел