Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 28 Март 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Пускат нов дълг за 60 млн. лв.


Нов държавен дълг за 60 млн. лв. ще бъде пуснат на вътрешния пазар на 24 април. Министерството на финансите ще предложи на аукцион 4-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК). Всъщност ще бъде преотворена емисията ДЦК, която беше пусната на 22 февруари, когато също бяха пласирани книжа за 60 млн. лв. при рекордно ниска средна доходност от 0,18%. През първите три месеца на годината бяха пласирани ДЦК общо за 210 млн. лв. Като всеки месец се прави по един аукцион.
Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2017 г., е 1,2 млрд. лв., пише в Закона за бюджета. От тях 0,8 млрд. лв. са предвидени за рефинансиране на ДЦК, които са с падеж през годината.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел