Sponsored by Mtel

Standart News

s СЪБОТА, 8 Април 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

€34 млн. от ЕС за предприемачи


Нова програма за финансиране на предприемачи с пари от ЕС ще стартира от есента. През месец септември се планира да стартира процедура "Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства" в рамките на Приоритетна ос 2 на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Бюджетът на процедурата е 34,373 млн. евро. Това обявиха от Министерството на икономиката на работна среща с млади предприемачи. По новата програма допустими кандидати ще са: микро, малки и средни предприятия, с по-малко от три приключили финансови години. По тази процедура е предвидена подкрепа за реализиране на предприемачески идеи, свързани с европейски и регионални предизвикателства - предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. С приоритет ще се разглеждат проектни идеи, които се реализират от жени-предприемачи, стартиращи предприемачи до 29 годишна възраст и хора на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес.

Изпрати на приятел