Sponsored by Mtel

Standart News

s СЪБОТА, 8 Април 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Изготвиха нова наредба за бежанците


Глава за предоставяне на статут "лице без гражданство" предвижда новата Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила. Тя бе публикувана за обсъждане от служебното правителство. До нея се стигна, след като кабинетът отмени на специално извънредно заседание Постановление -208 и възложи на министрите на вътрешните работи и на труда и социалната политика до 7 април да подготвят нова наредба.
Документът предвижда изменение на реда, по който ще се налага обезпечителна мярка "ежеседмично явяване в структура на Министерство на вътрешните работи по местопребиваване". Въвежда се и изискване за нотариална заверка на съществуващата към настоящия момент декларация, както и предвиждането на изрично вписване на качеството на лицето, което предоставя декларацията. Това изискване се налага, според мотивите, за да се предотвратят злоупотреби и да се гарантират правата на евентуалните наемодатели. В тази връзка е предвидено и представяне на изрична нотариално заверена декларация за съгласие от собственика на жилището, че конкретен чужденец може да ползва жилището му.

Изпрати на приятел