Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 21 Април 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

ОББ с печалба от 111 млн. за 2016 г.


Обединена Българска Банка (ОББ) отчете нетна печалба за 2016 г. от 111,3 млн. лв. на проведеното вчера годишно общо събрание на акционерите. Наред с традиционно високата си ликвидност от 36%, банката отчита и едни от най-добрите показатели за 2016 г. в банковия сектор у нас - възвръщаемост на капитала от 10,3%, и съотношение Разходи/Приходи от дейността - 37,8 на сто. По-голямата част от печалбата за 2016 г., или 97,9 млн. лв., да бъдат разпределени като дивидент за акционерите, реши общото събрание. Останалите 13 млн. лв. ще влязат в резерв "Неразпределени печалби". 2016 г. е поредната успешна година, през която банката доказа позицията си на една от водещите банкови институции у нас - с възходящ растеж и висока степен на доходност за акционерите, коментира Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ.

Изпрати на приятел