Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 21 Април 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Инвестициите в имоти паднаха с 80%


Преките чужди инвестиции в страната за периода януари-февруари 2017 г. са 102,4 млн. евро, като са по-малко с 59,3 млн. евро (36,7%) спрямо първите два месеца на миналата година. Само за февруари инвестициите са 45 млн. евро, при 133,6 млн. евро за същия месец на 2016 г., обявиха от БНБ. Най-голям спад обаче се отчита при чуждите инвестиции в имоти. За два месеца нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в имоти са само 0,9 млн. евро, при 4,7 млн. евро за януари-февруари 2016 г. Това е спад с 80,8% и може би се дължи на изборите, които бяха през март. В месеците преди изборите, когато не беше ясно накъде ще тръгне страната, явно интересът към покупки на имоти от чужденци сериозно е паднал. По страни, най-голям дял в инвестициите в имоти имат Русия (0,4 млн. евро, 44,6% от общия размер), Казахстан (0,2 млн. евро, 23,8%) и Австрия (0,2 млн. евро, 22%).
Дяловият капитал (вноски на чуждестранни фирми в капитала на български дружества, както и постъпления по сделки с имоти) е 2,6 млн. евро за януари-февруари 2017 г. Той е по-голям със 73,8 млн. евро спрямо същия период на 2016 г., когато е отрицателен, в размер на 71,2 млн. евро. За два месеца промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори е положителна в размер на 99,7 млн. евро, при 63,6 млн. евро година по-рано.
Големият спад на общия размер на чуждите инвестиции се дължи на реинвестираната печалба. За първите два месеца на 2016 г. тя е 169,2 млн. лв., а за януари и февруари 2017 г. засега БНБ не отчита реинвестирана печалба.
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари-февруари са от Холандия (35,1 млн. евро, 34,3% от общия размер), Малта (16 млн. евро, 15,7%) и Германия (11,5 млн. евро, 11,3%).
Преките инвестиции в чужбина за януари-февруари намаляват с 9,4 млн. евро, при ръст с 13,9 млн. евро година по-рано. През февруари  те се свиват с 11,8 млн. евро, при увеличение от 12,4 млн. евро преди година.

Изпрати на приятел