Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 27 Април 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Приемат 45 584 студенти лятото

"Право" вече ще се учи само редовно, таксата скача с 13.6%


Държавата ще субсидира обучението в 37 държавни висши училища на 45 584 студенти, от които 38 555 за образователно-квалификационни степени след средно образование. Това реши Министерският съвет вчера, който утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации през учебната 2017/2018 г., както и таксите за кандидатстване и обучение в държавните ВУЗ. Общо приемът за държавните висши училища е намален с 8% спрямо предходната година, а приемът след средно образование е с 8,4% по-малък. През тази година се очаква 54 346 младежи да завършат средно образование.
"Право" вече ще се учи само в редовна форма на обучение. Решението на правителството е съобразено с разпоредбите на Закона за висшето образование, както и с последните изменения и допълнения в правителственото постановление от 2016 година за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. Приемът е съобразен също с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетните за обществено-икономическото развитие на страната професионални направления.
С решението си кабинетът утвърди и приема на студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ. За учебната 2017/2018 г. са предвидени 12 104 места, от които 7079 след средно образование. Частните университети ще приемат 16 159 студенти, от които 10 343 след средно образование. Новите докторанти ще бъдат със 169 повече от планираните миналата година или общо 2763. За държавните ВУЗ се отпускат 2321 места, за частните университети те са 137, а за научните организации - 305. Определени са 1000 места за наши сънародници от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български ВУЗ. Местата за докторанти са 20. Българската държава ще осигури и 150 места за обучение на граждани на Република Македония.
Средно с 13,6% се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления в 19 висши училища. Сред тях са СУ "Св. Кл. Охридски", Университетът "Проф д-р Асен Златаров" - Бургас, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", ЮЗУ "Неофит Рилски", Шуменският университет "Епископ Константин Преславски", Русенският университет "Ангел Кънчев", Техническият университет - София. Увеличението за редовна форма на обучение е от 20 лв. до 130 лв., а за задочна форма - от 54 лв. до 200 лв. Най-голямо е увеличението на задочната форма в професионално направление "История и археология" - 200 лв., а най-малко - с 20 лева, в редовната форма на професионално направление "Религия и теология". В професионално направление "Математика" таксата е намалена със 160 лв.
Средно с 21,1% (от 20 лв. до 450 лв.) се увеличава таксата за обучение на докторанти в 11 държавни висши училища. В СУ "Св. Климент Охридски", ШУ "Епископ Константин Преславски" и в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, има намаление на някои от таксите за обучение на докторанти - средно с 15,3 на сто. В 20 висши училища и в БАН таксите за обучение на докторанти се запазват.

Изпрати на приятел