Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 27 Април 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Бизнесът иска лихви по заемите до 5%


Повечето фирми очакват лихви по заемите около 5%. Над 5 на сто е приемлива лихва за 46% от малките фирми, докато само 27% от големите биха се съгласили на такава лихва. Това показва проучване на Института за икономически изследвания на БАН, направено сред 1023 фирми. Почти единодушно те са посочили, че предпочитат заеми с фиксирана лихва.
Делът на малките и средни предприятия (МСП) в българската икономика е 98%, докато средно за ЕС той е две трети. Над 90% от тях са с под 10 души персонал, като 4/5 работят в услугите. Такъв тип фирми не могат да бъдат гръбнак на стабилна икономика, смятат учените. Крупните производства съдействат за създаването на необходимото за тях обкръжение от МСП. Оттук произтича и необходимостта от целенасочена индустриална политика на държавно равнище - грижа за създаване на условия, заздравяване и поддържане на стабилни големи предприятия, посочват от БАН. Според икономистите, ББР трябва да държи в полезрението си ключовите отрасли на икономиката и да полага грижи за техния растеж, а не да се фокусира само върху МСП сектора. Много от анкетираните фирми считат, че ББР трябва да се ангажира в реализацията на мащабни стратегически обекти. Данните от изследването показват, че младите фирми с до 2-годишна история обслужват задълженията си най-безпроблемно. Въпреки това те са най-пренебрегвани от търговските банки поради липсата на бизнес-история. Едва 30% от фирмите ползва заеми. Избягването на заеми се реализира чрез взаимно кредитиране между фирмите. Най-голямо желание да вземат заеми са заявили средните фирми с персонал от 10 до 50 души. 42% от големите компании планират да вземат кредит през следващите 12 месеца. По-голямата част от фирмите, които имат намерение да теглят заем, казват, че се нуждаят от инвестиционен кредит със срок от 5 до 10 години в размер до половин милион лева.

Изпрати на приятел