Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 15 Май 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

С бюджета за 2018 г.

Дават за образование и здраве 771 млн. повече

Вдигат парите за пенсии с 533 млн. лв., режат от разходите за полицията


Образованието и здравето стават най-големият приоритет на кабинета, заложен в проекта на бюджет за 2018 г. Парите за образование и здраве ще нараснат общо с над 771 млн. лв. през следващата година. Това предвижда средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която е пусната от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Най-много ще бъдат увеличени парите за образование - с близо 390 млн. лв., или с 11,5% до 3,776 млрд. лв. Основната причина за това ще бъде вдигането на заплатите в сектора. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел удвояването им през 2021 г., пише в документа. Още от 1 септември 2017 г. учителските заплати ще бъдат увеличени с 15%.
Предвижда се промяна в и системата на делегираните бюджети от 2018 г., като финансирането ще зависи от качеството на образователния процес. Водещата задача е да има мотивирани и подготвени учители, което ще се постигне чрез инвестиции в тяхното развитие и квалификация, пише в документа. Предвижда се развитие и на професионалното образование в партньорство с бизнеса. Общо за заплати на всички чиновници и служители, които се издържат от хазната, в бюджета за 2018 г. са предвидени 5,359 млрд. лв., което е ръст с 317 млн. лв.
Парите за здравеопазване през 2018 г. се предвижда да скочат с 381,7 млн. лв., или с близо 9% до 4,625 млрд. лв. Но най-голямо е планираното увеличение на средствата за пенсии - с 533 млн. лв., или с 5,87% до 9,6 млрд. лв. Първо още тази година минималната пенсия ще стане 180 лв. от 1 юли и 200 лв. от 1 октомври. А през 2018 г. е предвидено социалната пенсия за старост и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличават с 3,8%. Средната пенсия на един пенсионер се очаква да достигне 367,63 лв. през 2018 г., 385,83 лв. през 2019 г. и 403,42 лв. през 2020 г.
Любопитно е, че в бюджета за 2018 г. се планира парите за отбрана да бъдат увеличени с 98,5 млн. лв., или със 7% и да достигнат 1,489 млрд. лв. Но разходите за полиция и сигурност ще бъдат свити с близо 300 млн. лв., или с 15,4% до 1,634 млрд. лв.
Заради решението на парламента от юни миналата година за придобиване на нов тип боен самолет за следващите три години са планирани съответно 299 млн., 292 млн. и 293 млн. лв. А за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб през 2020 г. са предвидени 285 млн. лв.
Общо разходите на държавата през 2018 г. се планира да бъдат увеличени с 2,262 млрд. лв. След това през 2019 г. и 2020 г. се очаква ново увеличение на разходите на хазната съответно с 1,61 млрд. и 1,449 млрд. лв. Това съответства на увеличение на разходите като дял от БВП за 2018 г. с 0,5% и на намаление с 0,4% и 0,6% съответно за 2019 и 2020 г.
Държавата ще има повече пари за харчене не чрез нови заеми и бюджетен дефицит, а чрез увеличаване на приходите. Планира се приходите в хазната да нарастват по-бързо от разходите и през 2020 г. бюджетът вече да няма дефицит. През 2018 г. се очаква приходите да нараснат с 2,537 млрд. лв., през 2019 г. увеличението да бъде с 2,09 млрд. лв., а през 2020 г. - с малко над 2 млрд. лв. Това ще се постигне благодарение на очакваното положително развитие на бизнеса в страната, вдигането на доходите на хората, както и на мерките срещу сивата икономика.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел