Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 15 Май 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Връщат незаконни държавни помощи

Парите ще се събират принудително от приходната агенция


Фирмите, получили неправомерна държавна помощ, ще трябва да я възстановят. Редът за това е записан в новия проект на закон за държавните помощи, който е пуснат от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Действията за връщане на държавни помощи, включително когато са в областта на земеделието и селските райони, ще се координират от министъра на финансите. Новият закон за държавните помощи беше приет на първо четене през март миналата година, но заради разпускането на парламента и изборите сега отново се налага да бъде включен в законодателната програма на Министерски съвет. Една от причините за разработване на закона е необходимостта от създаване на механизъм за възстановяване на неправомерна държавна помощ като целта е да се изпълни Решението на Европейската комисия от 5 септември 2014 г. относно държавната помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горски земи държавна собственост срещу горска земя частна собственост, пише в мотивите към проекта. С това решение на ЕК държавната помощ при тези замени на гори беше обявена за неправомерна и държавата трябва да предприеме мерки тази помощ да бъде възстановена в пълен размер заедно с лихвите.
Възстановяването на държавна помощ става в основа на решение на Европейската комисия, пише в проекта. Когато в решението на ЕК не са посочени точно получателите и размера на помощта, това трябва да се направи от родната администрация. Като към размера на държавната помощ ще трябва да се добави и лихва от датата на получаване на помощта, до датата на нейното пълно възстановяване. А сумите ще може да се събират принудително от Националната агенция за приходите, предвижда новият закон. Когато получателят на неправомерната помощ е в процедура по несъстоятелност, документите, че парите трябва да се върнат ще се изпращат от НАП до съда по несъстоятелността. А ако се окаже, че е невъзможно пълно или частично възстановяване на неправомерната държавна помощ, българската администрация ще трябва да уведоми за това Европейската комисия.

Изпрати на приятел