Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 15 Май 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Нагласите на мениджърите за следващите месеци се подобряват

Бизнесът е оптимист за родната икономика

Прогнозират падане на лихвите и ръст на борсовите индекси


Банките, инвестиционните посредници, взаимните и пенсионните фондове са оптимисти за родната икономика. Това показват резултатите от анкета на Министерството на финансите сред широк кръг финансови посредници. Оценката им за текущата икономическа ситуация през първото тримесечие на 2017 г. остава положителна. А оценката им от миналата анкета се потвърди с обявените от НСИ данни за 3,4% икономически ръст през 2016 г. Прогнозите са темпът на икономически растеж да се запази през второто тримесечие на 2017 г. Очакванията на предприемачите от бизнес анкетите на НСИ за ситуацията през следващите шест месеца в промишлеността, услугите и строителството, също се подобряват.
През второто тримесечие на годината се очаква умерено ускорение на инфлацията. Наред с това финансовите посредници очакват ускорение при ръста на заетостта в страната.
Лихвите по депозитите и кредитите в лева и евро ще продължат плавно да се понижават към края на първото полугодие. Според финансистите обаче, лихвите по банковите продукти в щатски долари ще останат без промяна след поредното повишение на референтната лихва в САЩ през март. Динамиката на лихвите по кредитите през първото тримесечие обаче беше разнопосочна и не съвпадна напълно с очакванията на анкетираните в предходното изследване, посочват от МФ. При кредитите в евро имаше повишение на средните лихвени проценти, докато цената на заемите в лева и щатски долари се изменяше без ясна посока. Реализацията на очакванията за по-ниски лихви през второто тримесечие е възможна, ако банките въведат по-консервативни стандарти при отпускане на кредити, докато в противен случай не е изключено да се наблюдава известно повишение на средните лихви, посочват експертите от МФ.
Очакванията на финансовите посредници за основните индекси на Българска фондова борса остават оптимистични за второто тримесечие на 2017 г., но оценките им леко се понижават спрямо предходното изследване. Това кореспондира с относително високия растеж на индексите BGBX40 и SOFIX от началото на годината.
Анкетираните банки прогнозират обемът на отпуснатите кредити през второто тримесечие леко да се увеличи. Основно очакванията са за повишаване на овърдрафтите за бизнеса, както и на ипотечните кредити за домакинствата. Прогнозите на инвестиционните посредници по отношение на активността на БФБ се подобряват спрямо предходната анкета, като оптимизмът им се повишава най-съществено по отношение на реализирания оборот и общия брой нови емисии акции на БФБ. Взаимните фондове запазват положителната си оценка от предходната анкета и очакванията си за ускорено нарастване на акумулираните средства през второто тримесечие на годината. По-висок ръст се очаква и при привлечените средства от пенсионните фондове и застрахователите.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел