Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 15 Май 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Очакват 1-2% инфлация с въвеждане на еврото


Сред финансовите посредници няма категорично изразена позиция по въпроса как приемането на еврото ще се отрази на инфлацията. Това показва анкета на Министерството на финансите сред банки, инвестиционни посредници, взаимни и пенсионни фондове. Най-голям дял от анкетираните очакват повишаване на инфлацията с 1-2%. Това са посочили 30,4% от запитаните. По 26,1% от анкетираните са дали двата крайни отговора - очакват повишение на инфлацията с над 2% и не очакват инфлационен ефект при преминаване към еврото. Повишение на инфлацията с 0-0,5% са посочили 17,4% от анкетираните. По различно е разпределението сред отговорите при управляващите дружества и пенсионните фондове. Над 45% от тях са посочили повишение на инфлацията с повече от 2%, докато при банките и инвестиционните посредници преобладават очакванията за инфлация от 1% до 2% с преминаване към еврото. Като цяло при въвеждане на еврото се очакват еднократни ефекти от закръгляване на цените. Но дългосрочно може да се очаква и падане на цените заради по-малкия валутен риск, който търговци и производители ще калкулират.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел