Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 29 Май 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Чуждестранните туристи в София ще се увеличават, гостите са много взискателни към мястото, където отсядат

“Хотелиерска лига” дава възможност за кариерно развитие

Предоставяме услугата "Таен клиент", с която може да се вдигне качеството на обслужване, казва доц. д-р Ася Панджерова


Доц. д-р Ася Панджерова е директор на Център за професионално обучение "Хотелиерска лига", част от най-големия хотелски оператор "Виктория Груп". Успоредно с това преподава в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и други водещи университети в страната и чужбина в направление "Туризъм".
Завършила е бакалавърска, магистърска и докторска степен в УНСС, в специалностите "Туризъм" и "Финанси". Хабилитира се в същия университет, което я превръща в един от най-младите доценти в България. Паралелно с академичната й кариера, вече втора година развива "Хотелиерска лига".

- Кои са най-важните условия и показатели, за да може един хотелиерски бизнес да се нарече успешен?
- Отговорът на този въпрос е твърде комплексен, но преди всичко най-важните условия за мен са изграждането на разпознаваем бранд, поддържането лоялността на гостите и високото качество на предлаганите услуги. Съвсем естествено, успешният хотелиерски бизнес следва да се характеризира с постоянна висока заетост и квалифициран персонал, който е основно конкурентно предимство за всеки един хотелски обект.
- Забелязва ли се ръст на инвестициите (и български, и чуждестранни) в хотелиерството?
- Предвид факта, че туризмът е приоритетен отрасъл за икономиката ни, съвсем естествено е инвестициите в сектора да бележат постоянен растеж. Ръстът на инвестициите в туризма е в пряка зависимост от ръста на туристите в страната. В много случаи чуждестранните инвеститори първоначално идват като туристи в България, а след това се превръщат в инвеститори в страната ни.
- Какви мерки трябва да предприемат управляващите, за да се насърчи и помогне на развитието на хотелиерския бизнес у нас? Има ли липса на кадри?
- На първо място - относно частта на въпроса Ви за кадрите - да,
съществува липса на кадри,
и то на всички изпълнителски и управленски нива
Именно поради тази причина ние, чрез Центъра за професионално обучение "Хотелиерска лига", сме се насочили към развитие на човешките ресурси чрез осигуряването на първоначално и последващо обучение на заетите в сектора.
Мерките, които управляващите трябва да предприемат, са свързани именно с образованието и обучението на необходимите за туризма кадри, създаването на ефективна маркетингова стратегия и насърчаването на инвестициите в отрасъла.
- Разкажете малко повече за Центъра за професионално обучение "Хотелиерска лига" - откога функционира, какви са целите му, какви са постигнатите резултати.
- "Хотелиерска лига" е лицензиран център за професионално обучение от Националната Агенция за професионално образование и обучение в края на 2015 г., но реално стартира дейността си през 2016 г. Центърът е част от най-големия хотелски оператор "Виктория Груп". Основаването на Центъра е продиктувано от острата нужда от добре подготвени и висококвалифицирани кадри в сферата на туризма, по-специално в хотелиерството и ресторантьорството, които да задоволяват все по-нарастващите изисквания на гостите. Именно този факт поставя основния фокус от работата на "Хотелиерска лига" върху предоставянето на професионално обучение за всички професии в областта на хотелиерството и ресторантьорството.
Друго основно направление в работата на "Хотелиерска лига" е предоставянето на корпоративно консултиране на място за действащи хотелски и ресторантьорски обекти, предназначено за тези, които желаят да повишат качеството си на обслужване. Инвестирането в човешкия ресурс чрез текущо обучение и развитие на уменията на служителите предоставя възможност да се създава и добавя стойност към организацията.
Корпоративните практически обучения са предназначени както за административния, така и за оперативния персонал
и са изцяло съобразени и адаптирани към спецификите на обектите. Провеждането на обученията спомага за осъществяване на текущ контрол върху процесите и дейностите, извършвани от служителите на всички оперативни равнища.
Мониторингът и анализът на качеството са от ключово значение за успешното развитие на всяка организация. За да помогне на клиентите си да поддържат изградения имидж на своя обект, след извършваните корпоративни обучения "Хотелиерска лига" им предоставя услугата "Таен клиент". Целта на този метод е да се установи съответствието между начина на обслужване и вече въведените стандарти в конкретния обект. Методът "Таен клиент" спомага за мотивиране на персонала и проверка на неговата лоялност. Използвайки резултатите, собствениците на хотелски и ресторантьорски обекти могат да подобрят нивото им на обслужване и да отстранят слабите места на своите служители, което да бъде забелязано от клиентите.
- Какви са възможностите за кариерно развитие, които предоставя този център?
- Възможностите за кариерно развитие, които ЦПО "Хотелиерска лига" предоставя, са неограничени. Ние
непрекъснато повишаваме професионалната квалификация на нашите служители в съответствие със световните хотелски стандарти
и това им дава възможност за професионално израстване. В случай, че притежава нужната мотивация, всеки един служител може да се развива в рамките на холдинга.
- Наблюдава ли се ръст на чуждестранните туристи в София? Туристи от кои държави идват най-често в столицата ни? Имат ли много специални изисквания за хотела, в който остават, или по-скоро се интересуват от местата, които ще посетят в града?
- Ръстът на чуждестранните туристи в София е производен на ръста на международните пътувания в страната. Очаква се той да се увеличи, предвид предстоящото председателство на ЕС на страната ни и избора на София за Европейска столица на спорта за 2018 г. София привлича туристи от цяла Европа, Азия, Близкия изток и Северна Америка. Тези туристи определено са много взискателни към хотела, в който отсядат. Те търсят висококачествено обслужване и имат редица изисквания спрямо допълнителните услуги, които хотелът предлага.
- Какъв съвет бихте дали на младите предприемачи, които тепърва навлизат в хотелиерския бранш?
- Съветът, който бих дала на младите предприемачи, е по-скоро личен, отколкото професионален, защото няма универсална рецепта за успех в туризма. Но общовалидно и задължително условие е те да са напълно отдадени на работата си, да са много иновативни и креативни, никога да не спират да развиват своите човешки и материални ресурси и постоянно да усъвършенстват продуктите и услугите, които предлагат.
Ивета Иванова


Изпрати на приятел