Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 19 Юни 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Вкарват квестори в два застрахователя

Целта е да се установи финансовото им състояние


Квестори влизат в две застрахователни компании. Освен това Комисията за финансов надзор (КФН) забрани на двете дружества временно да сключват нови застраховки заради открити нарушения. КФН забранява свободното разпореждане с активи на "Синдикална взаимо застрахователна кооперация - СиВЗК" за срок от един месец заради констатирано неспазване на минималното капиталово изискване, гласи официалното решение на надзорния орган. За срок от един месец КФН забранява на Кооперация "СиВЗК" да сключва нови застрахователни договори, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях. В Управителния съвет на "СиВЗК" влизат президентът на КНСБ инж. Пламен Димитров, проф. д-р Георги Иванов и Борис Георгиев, а в Контролния съвет са Янка Такева, която е председател на Синдиката на българските учители, и д-р Маргарит Гарев. "СиВЗК" предлага застраховки "Живот" и за 2016 г. има приходи в размер на 19,31 млн. лв. Дружеството има 4,5% дял от пазара на застраховки "Живот" в страната. "СиВЗК" се нарежда на седмо място от общо 15 компании с лиценз да предлагат застраховки "Живот". КФН назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Кооперацията. Квесторът ще осъществява всички функции по управление на кооперацията. Целта е квесторът да установи финансовото състояние на предприятието, да отстрани нарушенията и да го управлява в интерес на застрахованите, посочват от КФН.
КФН забранява свободното разпореждане с активи и на Застрахователна компания "Надежда" АД за срок от един месец. Това се прави във връзка с установените нарушения на нормативната уредба, свързани с образуването на техническите резерви на ЗК "Надежда", както и поради констатирано неспазване на минималното капиталово изискване, посочват от КФН. ЗК "Надежда" първоначално предлага здравни застраховки като е партньор с над 500 лечебни заведения, но от 2014 г. има лиценз от КФН да предлага пълния обем застрахователни услуги. За 2016 г. компанията има премийни приходи от 8,93 млн. лв. Като основните приходи в размер на 7,9 млн. лв. идват от застраховки "Гаранции". ЗК "Надежда" държи само 0,6% от приходите на общозастрахователния пазар. Но при обявяване на данните за този пазар КФН включва както премиите от здравни застраховки и "Гаранции", така и от полиците "Каско" и "Гражданска отговорност", които са много по-разпространени. На пазара на полици "Гаранции" компанията държи над 40% от всички премийни приходи. С решението си КФН забранява на ЗК "Надежда" за срок от един месец да сключва нови застрахователни договори, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях. КФН назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на ЗК "Надежда" АД. Квесторът ще осъществява всички функции и правомощия по управление на ЗК "Надежда" АД, в това число функциите на работодател. Целта е квесторът да установи финансовото състояние на предприятието, да отстрани нарушенията и да го управлява в интерес на застрахованите, посочват от КФН.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел