Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 7 Август 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Брюксел иска да се повиши с 1% очистването на серните окиси

Енергийното сърце на родината може да спре

4-те ТЕЦ-а в комплекса "Марица-изток" произвеждат 40% от тока на България


Енергийното сърце на България - така, малко помпозно, но точно наричаха навремето комплекса "Марица-изток". Тогава четирите централи и мините бяха в едно дружество и то наистина биеше в единен ритъм. Последва не много удачно раздържавяване на три от топлоцентралите на въглища. Сега едната - "Брикел", е в ръцете на бизнесмена Христо Ковачки, а бившата "Марица изток 3" и чисто новата ТЕЦ "АES-Гълъбово", изградена на площадката на бившата "Марица изток 1", се стопанисват от чуждестранни компании от 2001 г. насам, откогато увиснаха на гърба на държавата с дългосрочни заробващи договори.
Сега новата опасност, която се задава пред енергийния комплекс "Марица-изток", е далеч по-страшна - има реална опасност това енергийно сърце да спре да тупти. Обратното броене започна на 28 април тази година, когато Европейската комисия прие много по-рестриктивни от досегашните екостандарти към големите горивнни инсталации. Малко по-късно те бяха утвърдени и от европарламента. Какво означава това за трите основни топлоцентрали в комплекса "Марица-изток" - държавната ТЕЦ "Марица-изток-2" и американските -  ТЕЦ "КонтурГлобал-"Марица-изток 3" и ТЕЦ "АES - Гълъбово", които използват лигнитни въглища от източномаришкото находище? Съгласно новите, по-високи екостандарти, те трябва да повишат очистването на серните окиси, които се отделят при изгарянето на лигнитите, само с 1% - от 96% на 97 на сто. В противен случай ЕС ще налага строги санкции, включително затваряне на ТЕЦ-овете и дори на мините, които ги захранват с въглища. За затваряне на комплекса "Марица-изток" обаче никой у нас не смее и да си помисли, защото в определени периоди 4-те топлоцентрали в комплекса произвеждат 40% от електроенергията на България. Освен това в този мегакомплекс, според синдикатите, са заети пряко 30 хил. души и косвено -  още около 120 хиляди. Можем да си представим какъв удар би било това за икономиката и за националната ни сигурност, а не на последно място - и за живота на хората в Старозагорско и съседните области.
Според енергийни експерти, и трите източномаришки централи използват най-съвременни сероочистки и са постигнали максимума на улавяне на вредните газове при тази технология и този вид гориво - лигнитни въглища с голямо съдържание на сяра. На този етап в света няма горивни инсталации, които да са постигнали тази степен на очистване на серните окиси, която искат еврочиновниците, категорични са хора от бранша. И обяснението е логично. Този "само" 1% по-малко вредни газове за нашите ТЕЦ-ове може да бъде постигнат с огромни инвестиции, които са непосилни и неоправдани в сравнение с минималния екоефект.
Според Иван Цанков, изпълнителен директор на "Eй И Ес България", по доклад на експерти, поръчан от Фондация за климата, България е на четвърто място по инвестициите, които трябва да направи, за да влезе в новите екостандарти. Сумата се оценявала на около 1,23 млрд. евро.
Председателят на ПЕС и евродепутат Сергей Станишев, който участва в неотдавнашната дискусия в Стара Загора за спасяването на комплекса "Марица-изток", спомена цифрата 3 млрд. лв., което е приблизително същото. А това са суми, които ще доведат до значително увеличаване на крайната цена на електроенергията у нас и до трайно обедняване на нашето и без това бедно население.

Матей БОНЕВЦифри и факти

През 1990 г. в България са емитирани общо 104,76 млн. т парникови газове. За 24 години те са намалели на 57,71 млн. т, т.е. с 45%.
За същия период емисиите в целия ЕС са редуцирани от 5 734,62 млн. т на 4 419,29 млн. т, т.е. - средно с 29 на сто.
В България през 2015 г. общото количество на емисиите от въглероден диоксид е било малко под 50 млн. т, като делът на въглищата е 24,19 млн. т, или 0,15% от количеството, което се изхвърля в света.
За последните 25 години под натиска на европейските лобисти България закри ядрени блокове с инсталирана мощност 1760 МW в АЕЦ "Козлодуй" и още 1200 МW термоблокове в ТЕЦ "Варна". Сега е на път да загуби още 3 400 МW базови електропроизводствени мощности от термичните централи в "Марица изток".
Най-бедната и индустриално изостанала страна в Европа - България, преизпълни в аванс, преди 2020 г., изискванията за въвеждане на ВЕИ, като инсталираните мощности вече са над 16% от наличните, генериращи еленергия у нас.
Само година и половина след подписването на Парижкото споразумение за климата най-големите производители на въглища в света - Китай, САЩ и Индия, са увеличили добива на въглища за първите пет месеца на т.г. средно с 6%, или със 121 млн. т в сравнение със същия период на миналата година, като най-голям ръст на добива е реализиран в САЩ - цели 19%.
В Германия за последните 15 години са инсталирани около 90 GW соларни и вятърни паркове, които теоретично биха задоволили потреблението на най-голямата европейска икономика от електрическа енергия. Въпреки това Германия разчита и на "мръсните" си термични централи, а делът на изкопаемите горива в енергийния баланс на страната е около 82% към края на 2015 г.

Данните са на бившия изп. директор на Мини "Марица-изток"
инж. Щерьо ЩЕРЕВ

Изпрати на приятел