Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 7 Август 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Две училища в Разлог стават като нови


Община Разлог ще ремонтира сградите на две училища в града. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Двете училища са изолирани през 2004-2005 г. с топлоизолационен материал с дебелина 4 см. След извършените енергийни и технически обследвания е установено, че те не отговарят на минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите. Необходимо е изолиране с дебелина минимум 10 см. По проекта в СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" ще бъдат подменени прозорци и врати със система от PVC-профил и стъклопакет, ще се изпълни топлинно изолиране на покрива и на пода, ще се подмени отоплителната инсталация, ще се изгради соларна инсталация от 40 слънчеви колектора за затопляне на водата на басейна в училището. По проекта в ОУ "Никола Парапунов" ще се изпълни топлинно изолиране на покрива и на пода, ще се достави и монтира котел на газ, ще се подменят отоплителни тела и тръбна мрежа, ще се ремонтира покрива, ще се подменят прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет. Ще се направи и частичен ремонт на ВиК и канализационната инсталации. Предвиден е ремонт на баните, таваните, преоборудване с нови санитарни уреди, нови батерии, нови врати, ново енергоспестяващо осветление. Ще се подмени ел. инсталацията, ще се изгради мълниезащитна инсталация, ще се извърши и цялостна подмяна на осветлението във физкултурния салон. И в двете училища ще се осигури достъпна среда за хората с увреждания.
Владимир Симеонов

Изпрати на приятел