Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 7 Август 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Благодарение на кампанията на "Стандарт" и КРИБ "Да! На българската икономика":

Бизнесът пести 500 млн. от скъпия ток

Брюксел разреши намаляване на разходите за "зелена" енергия от 1 август 2015 г. до 31 декември 2020 г.


Близо 500 млн. лв. икономия от електрическа енергия ще направят до 2020 г. над 100 големи български компании благодарение на съвместната кампания на в. "Стандарт" и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) "ДА! На българската икономика".
Проблемът с високата цена на тока и газа беше поставен по време на Първата национална дискусия на бизнеса и властта, която се проведе на 7 април 2015 г. За него алармираха собственикът на "Асарел Медет" проф. Лъчезар Цоцорков и шефът на "Виахалко" Антон Петров. Те казаха, че българските производители плащат най-високата цена на газ и ток в ЕС.
Това принуди собственика на "Стомана Перник" да изнесе част от производството си в Гърция, отбеляза тогава председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Премиерът Бойко Борисов обеща на бизнеса да се възстанови добавката за зелена енергия и разпореди на тогавашните министри на икономиката и енергетиката - Божидар Лукарски и Теменужка Петкова, да намерят формулата, по която това да стане.
След извършването на необходимите процедури, през август 2016 г. Европейската комисия (ЕК) одобри - и то без никакви възражения, мерките за облекчаване на разходите за зелена енергия на българските големи индустриални консуматори. "Наредба Е-РД-04-06 за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници", която въведе решението на ЕК, заложи компенсиране на фирмите за скъпия зелен ток със задна дата - от 1 август 2015 г.
Според изчисленията на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), помощта за индустрията е около 94 млн. лв. годишно, което за 5-годишен период - до 2020 година, прави около 500 млн. лева.
Така дългогодишните съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за въвеждане на модел за облекчаване на индустрията при заплащане на надбавката за зелена енергия приключиха успешно благодарение и на пълната подкрепа на в. "Стандарт", обявиха точно преди година от УС на БФИЕК.
Без тази подкрепа конкурентоспособността на българските компании не можеше да бъде запазена и бъдещето им щеше да бъде обречено, коментираха тогава големите индустриалци.
Брюксел нотифицира Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, за периода от 1 август 2015 г. до 31 декември 2020 г. Самата наредба беше изготвена в съответствие с изискванията на ЕК, описани в "Насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г.", издадени през юни 2014 г., припомниха тогава от БФИЕК.
С нотификацията си ЕК официално одобри схемата за подкрепа на възобновяемата енергия с високи преференциални цени, разписана в Закона за възобновяемата енергия от 2011 г. Така на практика изкупуването на енергията от зелените централи и високоефективните когенерации на високи преференциални цени у нас до 2016 г. ставаше на тъмно, т.е. - без съгласието на ЕК, което на практика си беше чиста проба нерегламентирана държавна помощ за ВЕИ-тата.
За да се използва отстъпката за индустриалните консуматори от "зелената" компонента в цената за тока, те трябва напълно да отговарят на определените в наредбата критерии. Въз основа на тези критерии процентът на намаляване на тежестта на зелената енергия в сметките за електроенергия на големите индустриални компании е различен - 40%, 60% и 85 на сто.
Прилагайки тези критерии, в крайна сметка се оказа, че от намалението на разходите на индустрията за зелена добавка в компонентата "Задължения към обществото" ще се възползват над 100 големи български компании.
За първия ценови период - 2015-2016 г., помощ по наредбата са получили 127 родни компании, а на 24 дружества е била отказана такава.
За някои компании, като "КЦМ Пловдив" например, размерът на общата помощ е бил 8.026 млн. лв. по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от наредбата. Помощта за "Стомана Индъстри" е 8.859 млн. лева, а за димитровградския "Неохим" - 2.232 млн. лева.
През втория ценови период - от 1 юли 2016 до 30 юни 2017 г., компенсация за скъпата зелена енергия са получили 139 фирми, а за третия - от 1 юли 2017 до 30 юни 2018 г., одобрените да получат помощ компании вече са само 104. Най-големи помощи за настоящия период ще получат "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас", чието прогнозно електропотребление е изчислено на 646 773 МВтч, "Стомана Индъстри" (със 604 560 МВтч), "Аурибис България" - 498 646 МВтч, и др.
Белчо Цанев


Изпрати на приятел