Sponsored by Mtel

Standart News

s НЕДЕЛЯ, 13 Август 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Пет варианта за Кресненското дефиле


Пет варианта на трасе за изграждането на най-сложния участък от автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле - между Крупник и Кресна, ще бъдат обсъдени на 11 септември, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" вчера. Първият вариант разделя движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. В посока Гърция трасето преминава по съществуващия път I-1 (Е-79), а за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле. Вторият вариант е с дълъг тунел "Кресна". Там началото на участъка е при пътен възел "Крупник". Преминава през река Струма и река Резена, като между двете реки е разположен съществуващияj пътен възел за Крупник и Черниче. Преди портала на тунела трасето пресича последователно река Струма и жп линията София - Кулата. След изхода на тунела магистралата пресича съществуващ третокласен път и р. Струма с мостово съоръжение. Непосредствено след това е предвидено изграждането на пътен възел "Кресна". Третият вариант на трасе е по нов терен извън Кресненското дефиле. И двете платна на движение са изнесени в източна посока около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава. Четвъртият вариант се развива през Кресненското дефиле, при максимално използване на трасето на съществуващият път I-1 (Е79). Двете платна на автомагистралата са разработени така, че последователно се раздалечават и доближават едно спрямо друго в ситуационно и нивелетно отношение. А последният пети вариант в по-голямата си част също преминава през Кресненското дефиле. Проектното трасе започва южно от пътен възел "Крупник". В Кресненското дефиле едното платно следва в основната си част съществуващия път Е79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от Кресненското дефиле преминава източно от гр. Кресна и завършва при п. в. "Кресна". Приблизителната дължина на трасето е около 21 км.

Изпрати на приятел