Sponsored by Mtel

Standart News

s НЕДЕЛЯ, 13 Август 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Нов конкурс за директор на дом за възрастни


Общинска администрация-Струмяни обяви конкурс за заемане на длъжността "директор" на Дом за възрастни хора с психични разстройства в село Раздол. Заявлението за участие се подава всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа в Центъра за информационни услуги на общината. Краен срок за подаване на документите е 11 септември тази година. Кандидатите трябва да са с висше образование с професионално направление социални дейности, социална педагогика, икономика, финанси или българска филология. Да имат минимален професионален опит от 2 години, да притежават нагласа за работа в екип, компютърна грамотност, да са адаптивни, комуникативни и инициативни. Да познават добре и да могат да прилагат в работата си различните закони, касаещи дейността на социалното заведение. Конкурсът се провежда на два етапа: допускане по документи и интервю. За датата на интервюто допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени писмено на участвалите в конкурса лица.
Владимир Симеонов

Изпрати на приятел