Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 28 Август 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

1 млрд. евро е оборотът в отбранителната промишленост през 2016 г.

Държавно рамо за военната индустрия

Нов орган ще осигурява подготовката на кадри, ще помага за участия в международни търгове


Нов Съвет за отбранителна индустрия ще се грижи за осигуряването на кадри за тази сфера, както и за обучението и квалификацията им. Това става ясно от представения за обществено обсъждане проект за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция, предложен от Министерство на икономиката. От ведомството посочват, че българската отбранителна технологично-индустриална база (БОТИБ) е един от секторите с голямо значение за сигурността, икономическото развитие и просперитета на страната ни. В последните години производството и реализацията на отбранителни продукти бележат рекорден ръст, като достига годишен оборот от над 1 млрд. евро през 2016 година. Всички тези цифри доказват, че българската отбранителна индустрия притежава необходимия производствен и технологичен потенциал, който я прави конкурентоспособен и желан партньор на международния пазар на отбранителни продукти, мотивират се от МИ. Според тях обаче институционалната подкрепа от страна на държавата е от съществено значение за ускоряване на процесите, свързани с модернизирането и адаптацията на българската отбранителна индустрия към съвременните изисквания за сигурност и тенденциите в глобалната икономика. А проблемът е, че към момента няма консултативен орган, който да допринася за развитието на индустрията. Освен че ще решава проблема с кадрите в тази сфера, новият орган ще анализира състоянието на отбранителната индустрия и  ще предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности. Сред въпросите, с които ще се занимава, е и консултирането и подпомагането на дружествата по отбранителната индустрия при участие в международните търгове. Съветът следва да консултира и правителството при използване на перспективите за двустранно или многонационално сътрудничество в контекста на новата политика на ЕС в областта на отбраната и сигурността. От Министерство на икономиката обясняват, че тенденциите към засилване на отбранителното и индустриалното сътрудничество и постигането на необходимото ниво на стратегическа автономност на Европейския съюз изискват едно по-високо ниво на координация на национално равнище и обединяване на усилията на държавните институции и бизнеса в процеса на планиране и изграждане на модерни способности. Именно заради това се налага създаването на новия орган. Формирането на Съвета е необходимо, за да се подобри координацията при производството и търговията със стратегически изделия и специална продукция у нас.


Министърът на икономиката оглавява съвета
За председател на съвета ще бъде назначен министърът на икономиката.
Членове на органа с право на глас ще са министрите или зам.-министрите на отбраната, на външните работи, на вътрешните работи, на финансите и на труда и социалната политика, както и  председателят или заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", президентите или вицепрезиденти на КНСБ и КТ "Подкрепа" и представител на Сдружение "Българска отбранителна индустрия". Планирано е съветът да провежда редовни заседания веднъж на три месеца.
Ивета Иванова

Изпрати на приятел