Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 28 Август 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Падат лихвите по бизнес кредитиПрез юли продължава спадът на лихвените проценти по всички видове кредити за бизнеса в сравнение с юни и година по-рано. Основните причини са слабото търсене на този тип заеми и ликвидността на банките. Според прогнозата на БНБ в изданието "Икономически преглед", лихвените проценти по кредитите ще продължат да падат заради несигурността в стопанската среда, което ще се изрази в понижение на рисковата премия за страната. Лихвените проценти по нов бизнес на фирмите за всички заеми до 1 милион и над 1 милион в левове и евро без изключение през юли намаляват в сравнение с месец по-рано. През юли 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление на домакинствата в левове и евро се увеличава на месечна база, заради повишеното търсене. В сравнение с юни средната лихва на потребителските заеми, отпускани в левове, се повишава до 8,12%, като увеличението е с 0,38 процентни пункта. На годишна база статистиката на централната банка отбелязва намаление от 0,70 процентни пункта. При кредитите, договорени в евро, месечното увеличение е с 0,15 процентни пункта до 5.18% при годишен спад с 1,48 процентни пункта.

Изпрати на приятел