Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 19 Септември 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Съветът на ЕС:

Големите дългове тежат на бизнеса

Препоръчват нови правила за фалит на фирми и преструктуриране на лоши заеми


Дълговете на предприятията са твърде големи, много над тези на сравними държави, което натоварва балансите на дружествата и свива търсенето на кредити и инвестициите. Това се посочва в препоръки на Съвета на ЕС към България, които наскоро са публикувани в Официалния вестник на ЕС. За да бъде понижено все още високото равнище на необслужвани заеми на предприятията, българските власти трябва да предприемат мерки като използват широк набор от инструменти, пише в публикувания документ.
Например, ускоряването на реформата на правилата за несъстоятелност би подобрило правната среда за отстраняване на лошите дългове и би дало възможности за извънсъдебно преструктуриране. Освен това може да се предприемат мерки за надзор на банките с особено високи нива на лошите заеми, посочват от Съвета. Тези мерки може да включват действия, с които да се направят по-прозрачни данните за качеството на активите, както и да се развие вторичния пазар на необслужвани заеми.
Според прогнозата на Европейската комисия от пролетта на 2017 г. бюджетът на страната за тази година ще има дефицит от 0,4% от БВП, а през 2018 г. дефицитът ще падне на 0,3%. Според Конвергентната програма на България за 2017 г., размерът на дълга се очаква да падне от 29,5% от БВП през 2016 г. до 23,8% през 2020 г. Тези прогнози са реалистични, посочват от Съвета на ЕС.
Продължават усилията за подобряване на събирането на данъците, пише в публикуваните препоръки към България. Но експертите от ЕС допълват, че въпреки подобренията, спазването на данъчното законодателство продължава да е проблематично. Сенчестата икономика и недекларираният труд са широко разпространени. Административна тежест при плащането на данъци е намалена, но продължава да бъде значителна. Според експертите от ЕС трябва да бъдат финализирани мерките за подобряване на банковия надзор, а за подобряването на небанковия надзор са необходими допълнителни усилия.
Отстраняването на активите с трудно определима стойност и на нездравите търговски практики като кредитирането на свързани лица и сделките между тях, продължават да бъдат основни предизвикателства за властите, посочват от Съвета на ЕС. Недостатъците, разкрити при прегледите на застрахователите и пенсионните фондове, показват необходимост Комисията за финансов надзор да разработи план за засилване на надзора, включително като подобри собственото си вътрешно управление и функциониране, пише в препоръките на Съвета.
Стефан Кючуков
вести

УниКредит Булбанк e "Най-добра
банка в управлението на парични средства" в България за тази година (Best Cash Manager 2017), според класация на международното издание Euromoney. Освен в България, банките от УниКредит в още 9 страни получават това отличие - Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция също са класирани на първо място в своите държави. Проучването е изготвено на база отговорите на 25 хиляди бизнес клиента и 2а500 финансови институции.

БНБ качи на сайта си наръчник
с информация за финансови продукти и услуги. Той се намира в раздел "Банков надзор", в рубриката "Информация за ползватели на финансови продукти и услуги" и съдържа полезна информация за основните характеристики на предлаганите сметки, депозити, карти и кредитни продукти, насочена към гражданите - потребители на финансови услуги. Публикацията съдържа и съвети за разрешаване на потребителски спорове. Посочва се, че при възникване на спор, хората първо трябва да се обърнат за съдействие към обслужващата банка/финансова или платежна институция. Публикувана е информация за връзка със звената в съответните институции, отговорни за разглеждането на възражения на потребители. Ако след подадена жалба хората не могат да постигнат съгласие с финансовата институция, може да поставят въпроса пред помирителна комисия.

Изпрати на приятел