Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 19 Септември 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Дават 51 млн. евро за стартиране на проекти


Фондът на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по ОП "Иновации и конкурентоспособност" - Фонд за ускоряване и начално финансиране. Това е инструмент за дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще се развива и подобрява предприемаческата екосистема в България, съобщиха от Фонда на фондовете. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51,3 млн. евро, които са разделени в три фонда: Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 млн. евро; Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18,2 млн. евро; и Фонд за финансиране на начален етап: 19,1 млн. евро.
Финансовият инструмент има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи. Чрез него ще се предоставя финансиране на предприятия от момента на зараждане на тяхната концепция до постигане на финансова устойчивост. Целта на стартиращата процедура е да се изберат фонд мениджъри и за трите фонда чрез състезателна процедура по Закона за обществени поръчки. От тях ще се изисква да допълнят ресурса на трите фонда с частен ресурс, който е съответно поне 10% за фондовете за ускоряване и минимум 30% за Фонда за финансиране на начален етап.
Важните критерии при оценка на кандидатите са опитът в инвестирането в стартиращи фирми и в работа в екип, бизнес планът и способността за подбиране на успешни инвестиции.

Изпрати на приятел