Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 12 Октомври 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Агенти ще ни продават акции

Компютри автоматично ще търгуват с книжа на борсата


Агенти ще може да ни предлагат инвестиране на средства чрез покупка на акции на фондовата борса. Това предвижда нов закон за пазарите на финансови инструменти, който беше приет от Министерски съвет и предстои да бъде внесен в парламента. Законът ще даде възможност на инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти. Те може да бъдат физически лица или търговски дружества, които срещу възнаграждение ще предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник. Предвижда се обвързаните агенти да се регистрират в Комисията за финансов надзор, след като докажат, че отговарят на определени изисквания за образование, опит и добра репутация.
Нов момент в закона е въвеждането на изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на т. нар. алгоритмична търговия. Развитието на технологиите през последното десетилетие позволяват участниците на финансовите пазари да ползват алгоритмична търговия, при която се използва компютърен алгоритъм при вземане на решението да се инвестира, като автоматично се определят елементите в нареждането за покупка или продажба на ценни книжа при ограничена или нулева човешка намеса. Например на компютъра ще може да бъде зададено да купува или продава при достигане на цената до определено ниво, след което сделките ще стават автоматично. Да се въведат и по-подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на шефовете на инвестиционни посредници, предвижда още проектът.
С новия закон ще се създаде и нов вид многостранна система за търговия - пазар за растеж. При него не по-малко от 50 на сто от емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия, трябва да са малки и средни предприятия. Така например на фондовата борса ще може да се обособи специален пазар, на който ще се търгуват акции на малки фирми, като правилата за допускането им до търговия ще бъдат по-облекчени. Създаването на пазари за растеж ще насърчи малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар в страната, се посочва в мотивите.
Стефан Кючуковвести
2,6 млн. за
ваксини срещу
"син език"
Да бъдат отпуснати 2,638 млн. лв. за доставка на ваксини против болестта "син език" по преживните животни, реши кабинетът. Парите се осигуряват за сметка на неизразходваните средства за мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта "инфлуенца по птиците". Целта на ваксинацията на преживните животни е недопускане разпространението на болестта на територията на страната и предотвратяване на загуби за фермерите.

Отпускат
35 млн. за
жп проекти
35 млн. лв. да бъдат отпуснати допълнително на НК "Железопътна инфраструктура" за финализиране на железопътните проекти по ОП "Транспорт 2007-2013 г.", реши кабинетът. Сумата ще покрие приключването на проектите за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград, за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по линията Пловдив-Бургас, за модернизация на участъка Септември-Пловдив, за техническа помощ по трансевропейската транспортна мрежа, за изграждането на интермодален терминал в Пловдив и за развитието на възел София. Допълнително кабинетът отпусна 19,2 млн. лв. за националното съфинансиране на транспортни проекти по Механизма за свързване на Европа. Средствата ще бъдат за четири големи проекта на НКЖИ, два проекта на ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" и един на ДП "Пристанищна инфраструктура".

Изпрати на приятел