Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 12 Октомври 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Държавата ще подкрепи износа на зеленчуци


Възможности за подкрепа при износа на плодове и зеленчуци бяха обсъдени в Министерството на земеделието, на заседание на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. На срещата, която се проведе във вторник, министърът на земеделието Румен Порожанов посочи, че предстоят срещи на високо ниво, които да стимулират експорта.
Разгледано беше и прилагането на схеми на държавни помощи в сектора. Отчете се, че за претърпени щети за напълно пропаднали площи заради неблагоприятни климатични събития през 2016 и 2017 г. е изплатен финансов ресурс в размер на 1,882 млн. лв. на 203 земеделски производители. Към общия ресурс за 2017 г. - 632 873 лв., се разпредели допълнителен финансов ресурс в размер на 667 127 лв., при което се осигури общ ресурс от 1,3 млн. лв.
Сред дискутираните теми бяха и нерегламентираният внос на плодове и зеленчуци и схемата "Училищен плод". Един от приоритетите на Министерството на земеделието е подкрепата на българското производство за създаване на преки връзки между производителите и потребителите, скъсяване на веригата за доставка и осигуряване на пазари за продукцията на земеделските производители. Министерството продължава да предприема различни инициативи за популяризирането на локални и традиционни земеделски продукти.

Изпрати на приятел