Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 12 Октомври 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Ще направим неделно училище и певческа школа


Свещеник иконом Василий Сарян

- Отец, храмът в квартал "Лозенец" е построен от доста време, но защо чак сега се освещава?
- Историята започва още от 1996 г., когато тогавашният митрополит Инокентий от Алтернативния синод прави първа копка на този храм на името на св. вмчк Мина. Строежът започва през 1998 г. и продължава до 2002 г., когато се спира довършването му. Външно е бил готов, но вътре не е имало нищо. От 2002 до 2004 г. е стоял пустеещ, когато след новия закон за вероизповеданията мина към Софийска митрополия. Тогава беше назначен свещеник, който да отговоря за храма. През 2011 г. намерихме документ от Столична община чрез кметството на район "Лозенец", че този храм като собственост се води на храм "Преображение Господне", т. е. председателят на "Преображение Господне" с настоятелството се явява и председател на новия храм. От Софийска митрополия тогава смениха заповедите и от 2014 г. аз поех довършването. През септември 2015 г. имахме Акт 14, с което строежът е узаконен и се появиха и крупни дарители, които пожелаха да финансират довършването. Тогава започнахме много сериозна реконструкция на църквата, защото тя не отговаряше на каноничните изисквания за храмово строителство и много неща трябваше да се прекроят, за да се доведе до каноничен вид. След 2 г. усилен труд храмът е пред освещаване.
- Вие сте председател на храма. Кои други свещеници ще бъдат с вас там?
- Вече има заповед за двамата отци, които бяха в Софийската семинария - Божидар Маринов и Константин Цанков са въдворени като енорийски свещеници към този храм. Черкуващите се хора в Семинарията сигурно ще дойдат с отците в този нов храм, защото отците също си имат и духовни чеда.
- Какви бяха трудностите при строежа на храма?
- Финансови, а и организационни. Трудности имахме със строителите, строително-ремонтните дейности, но като цяло всичко стана добре и, Слава Богу, храмът вече е напълно готов.
- Предвидили ли сте отделни дейности към новия храм?
- Отците Божидар и Константин имат доста голям опит в това да съберат енория и те ще поемат и обгрижването й. Заедно ще начертаем план, защото самият храм, за да има неделно училище, за да има съпътстващите го дейности, трябва да се въведе в цялостна функционалност. Храмът разполага с крипта, в която има кухня и ще се раздава храна на социално слаби хора, ще има място, където да се провеждат неделни занимания с възрастни и деца. Певецът, който е назначен, иска да започне и преподаването на певческа школа.
Ангел Карадаков

Изпрати на приятел