Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 26 Октомври 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Пътища Пловдив в топ 5 на големите у нас

През 2016 г. в компанията се проведе най-мащабното обучение на кадри - оператори на машини, което Caterpillar някога е правил в България


"Пътища Пловдив" е българска компания с над 50-годишна история. От 1997 г. 100%  от акциите на компанията са частна собственост.
Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти. Само за последните 3 години компанията е изпълнила проекти за строителство и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 100 км пътища от републиканската пътна мрежа и над 200 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа. Компанията е член на Международната пътна федерация /IRF/.
"Пътища Пловдив" е в челната петица на големите строителни компании в България.
Компанията разполага с екип от над 650 човека, сред които над 80 висококвалифицирани специалисти и инженери в областта на строителството, ремонтите и поддръжката на инфраструктурни обекти.
"Пътища Пловдив" инвестира в нови машини и технологии, които правят компанията високоефективна. Инвестицията и в обучение на екипа за работа с качествено нови машини е непрекъснат процес. През 2016 г. в компанията се организира и проведе най-мащабното обучение на кадри - оператори на машини, което технологичният гигант Caterpillar някога е правил в България.
От 2014 г. до сега са направени инвестиции в размер на над 25 милиона лева само в нова техника и оборудване.
Модернизирането на технологичния парк на "Пътища Пловдив" се прави с нови машини и технологии, които правят компанията по-ефективна, дават бързина и високо качество на работата. Компанията непрестанно увеличава капацитета на своите производствени бази, които са в центъра на инвестиционната корпоративна програма за 2016-2017 г. "Пътища Пловдив" е без конкуренция на пазара на инертни материали, асфалт и смеси в централна България.
В последната година компанията увеличи производствения си капацитет над 100% след серия инвестиции в модернизирането на производствените си бази за асфалтови смеси, инертни материали, битумна емулсия и минерално каменно брашно.
През 2016 г. компанията стартира съвместната инициатива с Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив и в базите на "Пътища Пловдив" всяка седмица се провеждат практически занимания за ученици в областта на поддръжката на машини. Това е част от корпоративната стратегия за "отглеждане" на кадри в контекста на крещящия дефицит на квалифицирана работна ръка в сектора.

Изпрати на приятел