Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 10 Ноември 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Бизнес инкубатор във Видин



Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще изгради бизнес инкубатор във Видин, каза кметът Огнян Ценков. Проектът има европейско финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Изграждането на бизнес инкубатора ще струва 451,8 хил. евро, от които 384 хил. са от ЕС. С реализирането на проекта ще бъдат обучени над 1000 души в различни курсове. Инкубаторът ще прави постоянни курсове за търсещите работа в страната и чужбина. Предвижда се провеждане на панаир на труда, където инвеститори и работодатели ще представят възможности за заетост и бизнес. Бизнес инкубаторът ще бъде в общинска сграда, от която е предоставен един етаж за ползване.

Изпрати на приятел