Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 10 Ноември 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Брюксел повиши прогнозата за ръст на икономиката ни

ЕК очаква сериозно покачване на доходите в България


Европейската комисия повиши очакванията си за растежа на българската икономика до 3,9% през 2017 г. и 3,8% през 2018 г. Прогнозата през пролетта бе съответно от 2,9% и 2,8%. Ревизията се дължи както на доброто представяне на икономиката ни през първата половина на годината, така и на ревизията на данните за БВП за 2016 г. Новата прогноза на ЕК остава минимално по-ниска от очакванията на финансовото министерство за ръста на икономиката, които са съответно - 4% и 3,9%.
Вътрешното търсене има основен принос за растежа на БВП през 2017 г., подкрепено от силното представяне на частното и публичното потребление и възстановяването на растежа на инвестициите, се казва в прогнозата. Вътрешното търсене ще остане водещо за ръста на БВП, като се очаква забавяне на растежа на частното потребление през 2018 г. и 2019 г. По-високият внос, движен от силното вътрешно търсене, ще доведе до намаление на излишъка по текущата сметка през 2017 г. до 3% от БВП.
ЕК очаква средногодишната инфлация в България за годината да е 1%, като сред основните фактори за това са силното вътрешно търсене, поскъпването на комуналните услуги и възстановяването при цените на енергийните стоки и суровини. Прогнозата е инфлацията да се ускори до 1,5% през 2018 г.
Растежът на заетостта през 2017 г. се очаква да е 0,7%, подкрепен от вътрешното търсене и инвестициите.
За следващите две години ЕК прогнозира темпът на нарастване на заетите да се забави до 0,4% и 0,3%, поради ограниченото предлагане на труд. Нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,4% тази година. Растежът на доходите от труд ще остане висок, като повишението на заплатите в публичния сектор няма да окаже риск за бюджетната позиция на икономиката, посочва ЕК.

Изпрати на приятел