Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 18 Август 2006

Реклама

 

Водещите заглавия в броя

Тема на деня

Денят

Икономика

Бизнес

Пазар

Общество

Драма

Четвърта власт

Спор

Бели якички

Напаст

Ваканция

Живот

Лица

Разказ

Глас

Свят

Спорт

Блясък

 

ЛюбовнициЛюбовници
Еленът не беше толкова стар, колкото едър и силен. И все пак много беше видял и през много битки минал. Познаваше всяка скала и пътечка на десетки километри наоколо. Беше ги извървял и сам, и като водач на стадо, но и той, като всяка живинка, си имаше места, откъдето най-обичаше да се изправи и да гледа. Пътеката, по която сега вървеше, беше също стара. По нея го бяха водили други мъжкари, ...Прочети