Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 14 Октомври 2015

Реклама

 

Водещите заглавия в броя

Meрки

Власт

Денят

Икономика

Финанси

Пазар

Общество

Интервю

Пробуждане

Рожден ден

Върхове

Скорост

Модерни времена

Арт

Светска

Свят

Спорт

Футбол

Кампания

Блясък

Хороскоп

 

Данъчни облекчения за инвеститори
Преотстъпват корпоративния налог за вложения в райони с висока безработица

Европейската комисия разреши в България да има данъчни облекчения за инвестиции в райони с висока безработица. Това става ясно от писмо, изпратено до Министерството на финансите. В резултат данъкът върху печалбата на фирмите ще бъде преотстъпван до 100% при инвестиции в райони с безработица с 25% по-висока от средната за страната. Данъчното облекчение ще може да се ползва за реализираната печалба в периода 2015-2020 г. Разрешение на ЕК беше необходимо, тъй като преотстъпването на данъка е държавна помощ.В Закона за корпоративното подоходно облагане ще бъдат записани редица условия, които ще трябва да бъдат изпълнени за да се ползва облекчението. Преотстъпеният данък трябва да бъде инвестиран в активи, които са част от проект за първоначална инвестиция - създаване на ново предприятие, ...Прочети