Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 17 Юли 2017

Реклама
Пускат нов дълг за 100 млн. лв.
България е на трето място в ЕС по най-ниски борчове

Пускат нов дълг за 100 млн. лв. На аукцион днес Министерството на финансите ще предложи левови държавни ценни книжа (ДЦК) със срок 10 години и 6 месеца за 100 млн. лв. Всъщност министерството ще преотвори емисията ДЦК, която беше пусната на 25 януари тази година и има падеж през 2027 г. От началото на годината са пуснати ДЦК общо за 420 млн. лв. като всеки месец Министерството на финансите заедно с БНБ правят един аукцион за пласиране на книжата. На вътрешния пазар се пласират държавни облигации със срок от 10 години и половина от емисията, която беше пусната през януари, както и 4-годишни ДЦК от емисия от февруари. На предходния аукцион за облигациите със срок 10 години и половина през месец май беше постигната доста ниска доходност от 1,78% при сериозен интерес от страна на ...Прочети