Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 12 Октомври 2017

Реклама

 

Водещите заглавия в броя

Вяра

Власт

Денят

Икономика

Бизнес

Общество

Криминале

Интервю

Скандал

Кампания

Здраве

Арт

Свят

Спорт

Футбол

Блясък

 

Агенти ще ни продават акции
Компютри автоматично ще търгуват с книжа на борсата

Агенти ще може да ни предлагат инвестиране на средства чрез покупка на акции на фондовата борса. Това предвижда нов закон за пазарите на финансови инструменти, който беше приет от Министерски съвет и предстои да бъде внесен в парламента. Законът ще даде възможност на инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти. Те може да бъдат физически лица или търговски дружества, които срещу възнаграждение ще предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник. Предвижда се обвързаните агенти да се регистрират в Комисията за финансов надзор, след като докажат, че отговарят на определени изисквания за образование, опит и добра репутация.Нов момент в закона е въвеждането на изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на т. ...Прочети