Sponsored by Mtel

Standart News

s СЪБОТА, 11 Ноември 2017

Реклама

Водещите заглавия в броя

Вестник СтандартСъвременният свободен печат в България датира от
началото на 90-те години на ХХ в., когато в страната бяха
осъществени демократичните промени в общественото
устройство. Създадоха се възможности за основаването на независими от държавата и политическите партии медии. Новите издатели се формираха като частни компании, работещи в условията на пазарна икономика. Ново поколение журналисти работи съобразно принципите за достоверност,актуалност,безпристрастност и полезност на информацията.Българските издатели и журналисти следят актуалното състояние на лидерите в световната преса и правят
необходимото българските вестници да покриват стандартите на печатния информационен бизнес. Вестник “Стандарт” е основан през 1992 г. като национален информационен всекидневник. Още с първите си броеве заема водещи позиции на българския вестникарски пазар. Вестник “Стандарт” е първият български всекидневник, който ежедневно се публикува и в електронен вариант на английски език (http://www.standartnews.com). Динамиката на развиващия се пазар поставя в. “Стандарт” в силна конкурентна среда. В продължение на 15 години в. “Стандарт” успява да задържи лидерски позиции в информационния бизнес и се ползва като
авторитетен източник от потребителите на политическа , икономическа, социална, културна, спортна и сервизна информация.
Вестник “Стандарт” ползва услугите на всички световни информационни агенции. Разполага със собствена кореспондентска мрежа в големите градове на България. Има свои представители в административните седалища на Европейския съюз и столиците на държавите от Източна Европа. Акредитира
свои кореспонденти на всички значими световни събития. За вестник “Стандарт” пишат популярни имена от областта на деловия и интелектуален елит.
Издател на в. “Стандарт” е едноличната частна акционерна компания “Стандарт нюз”. Модерен мениджмънт, висок професионализъм и качествени резултати отличават компанията “Стандарт нюз” на
пазара на информационни всекидневници в България.
Отличните финансови показатели дават възможност на компанията да планира своето възходящо развитие.Стратегията на “Стандарт нюз” е съобразена с последните изисквания и тенденции на развитието на пазара на печатните медии.